DET  GRÅ MARKED er tænkt som en serviceside til os, "de grå".

Hvordan det helt præcist skal gribes an for at få det man kan kalde: "SIDEN til os grå", er et spørgsmål

Har du en god ide, er du evt. skrap til det med hjemmesider, så skriv en mail til:

Christian Ramsgaard
Odgårdsvej 28
7800  Skive
mail: cram@tdcadsl.dk

Grå links